Vivium beschermt uw privéleven

Vivium ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het is onze doelstelling om u eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.

Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u rechten. In ons privacybeleid vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.

Ons engagement ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is hernomen in ons privacybeleid waarvan u de meest recente versie hier kunt terugvinden.

Voor meer informatie rond onze geconnecteerde verzekering, raadpleeg ons privacybeleid weCover.

Om uw bezoek aan onze website vlotter en aangenamer te maken gebruikt Vivium cookies. Lees hier meer over cookies.